Naar nieuws

Een sterk samenwerkingsverband van paramedici in Gelderse Vallei en Rivierenland… Dichterbij dan je denkt?

21 maart 2023

Het ontwikkelen van sterke regionale samenwerking met en tussen verschillende paramedische disciplines in de regio, is het haalbaar? Wat zijn de voordelen? En wat is er nodig om het verder te ontwikkelen? Mura Zorgadvies onderzoekt het samen met paramedici in de regio Rivierenland en Gelderse Vallei.

Regionaal organiseren levert veel voordelen op voor paramedici. Bijvoorbeeld kennisdeling en het samen organiseren van scholingen, innovaties of samen efficiënter inkopen. Ook is het makkelijker om gezamenlijk afspraken te maken met huisartsen, zorgverzekeraars, gemeenten of andere zorgorganisaties.

Verkenning in de regio Rivierenland en Gelderse Vallei

Mura is de afgelopen maanden bezig met het verkennen van de behoefte aan en kansen om paramedici regionaal beter te organiseren in Rivierenland en de Gelderse vallei. De verkenning bestaat uit het ontwikkelen van een paramedisch regiobeeld: wat laten de cijfers zien van de paramedische zorg? Welke bestaande netwerken zijn er al? En hoe is men monodisciplinair georganiseerd?

Naast het regiobeeld bestaat de verkenning uit het voeren van gesprekken met paramedici over hoe zij aankijken tegen samenwerking en hoe zij nu (samen)werken. Inmiddels hebben we al gesproken met fysiotherapeuten, diëtisten, ergotherapeuten, logopedisten, oefentherapeuten en podotherapeuten. Hierna organiseren we dialoogsessies om samen de resultaten te bespreken en te kijken of we samen een volgende stap kunnen zetten om te komen tot een sterkere organisatiegraad in de paramedische zorg in de regio.

“Samen sterk staan en je stem laten horen, meer afstemming en efficiëntere zorg” – Becks en Haver diëtetiek

‘Organisatiegraad paramedische zorg’, wat is er al gedaan en waar gaan we naartoe?

Samen sterk in de regio, dat is wat in het programma ‘Organisatiegraad’ centraal staat. Dit zijn de doelstellingen van het programma:

  1. Als professionals uit het medische en sociale domein elkaar kennen en weten wat de ander doet, kunnen zij goed samenwerken en tijdig/gericht naar elkaar verwijzen;
  2. Een gemandateerde regionale afvaardiging van de diverse paramedische beroepsgroepen kan een zichtbaar aanspreekpunt en gesprekspartner in de regio worden;
  3. Met een betere organisatiegraad kunnen op regionaal niveau afspraken worden gemaakt met zorgverzekeraars, patiënten(vertegenwoordigers) en andere aanbieders over implementatie van JZOJP;
  4. Regionale samenwerking helpt om bepaalde zaken efficiënter te organiseren;
  5. Paramedische zorgverleners kunnen van elkaar leren binnen een regionale samenwerking;
  6. Het geeft ruimte voor innovatie en het uitrollen van nieuwe of bestaande initiatieven.

Je leest hier het laatste nieuws over het landelijk programma organisatiegraad paramedische zorg.

Kosteloos symposium ‘Samen Sterk in de Regio’ op 24 juni

Het landelijk programma organisatiegraad paramedische zorg organiseert op 24 juni een symposium. Ben je paramedicus, dan ben je van harte welkom! Een leuk en interactief programma waarbij je onder andere kunt leren van andere regio’s. Je kunt je inschrijven via: organisatiegraad.nl.

Vragen?

Heb je vragen, wil je meer informatie of wil je deelnemen aan dialoogsessies? Neem contact op met Huub Creemers.