Naar nieuws

Netwerk Dementie Rivierenland: op naar sterke netwerken!

22 maart 2019

In Rivierenland staan mensen met dementie en hun mantelzorgers er niet alleen voor. Zij kunnen een beroep doen op ondersteuning door diverse professionals die samenwerken in het Netwerk Dementie Rivierenland. De kern is een getrapte aanpak, op maat: lichte zorg wanneer mogelijk, zwaardere zorg indien nodig. In 2019 staat onder andere communicatie naar professionals en inwoners, een leerprogramma voor het vergroten van het kennisniveau van professionals en evaluatie en doorontwikkeling van de aanpak op de agenda.

Dementie
Dementie is een onvoorspelbare ziekte, waarbij het ene cliëntsysteem beter in staat is om de problemen die de ziekte met zich mee brengt te hanteren dan het andere. Een adequaat netwerk dementie moet daarom ondersteuning op maat bieden: aansluiten op het ziektestadium met alle bijkomende problemen en op de mate van zelfredzaamheid van het cliëntsysteem. Het Netwerk Dementie Rivierenland biedt daarom ondersteuning toegesneden op de behoefte van het gehele cliëntsysteem. In de aanpak zijn afspraken gemaakt over vroegsignalering, het stellen van een diagnose, het opstellen van een zorgleefplan, ondersteuning en professionele regie en verhuizing naar een intramurale woonvorm wanneer thuis wonen niet meer verantwoord of wenselijk is. De infographic vat de aanpak samen:

Netwerk Dementie Rivierenland
Het Netwerk Dementie Rivierenland is onderdeel van het Programma ‘Samen… Oud in Rivierenland’. In het netwerk zetten professionals uit de zorg en het sociaal domein zich samen in voor innovatieve zorg voor ouderen met dementie en hun omgeving. Dit doen we met Eerstelijns Centrum Tiel, Zorggroep Gelders Rivierenland, Zorgcentra De Betuwe, Santé Partners, SZR, Ziekenhuis Rivierenland, Dementie Consulenten Rivierenland, de gemeenten in Rivierenland, Mura Zorgadvies en Alzheimer Nederland, regio Rivierenland.

Hier vind je de aanpak van Netwerk Dementie Rivierenland, inclusief werkdocumenten en formulieren. Ook vind je meer informatie en de contactgegevens van de dementieconsulenten op deze website.