Naar nieuws

Culemborg in 2027: “Fastfoodketens staken, Culemborgs beleid veroorzaakt ons faillissement”

17 maart 2023

Dat zou over vier jaar zomaar eens de kop kunnen zijn van het lokale dagblad. Tenminste, als het aan de bestuurders ligt die aanwezig waren bij de aftrap van ‘Gezond en Actief Culemborg’. De gemeente Culemborg werkt de komende maanden samen met inwoners en partners aan een samenhangend duurzaam plan voor preventie, sport en gezond en actief leven, als onderdeel van  de brede SPUK-regeling.

De samenleving duurzaam veranderen om een gezonde leefstijl in het dagelijks leven te stimuleren, dat is een grote opgave. Hiervoor zijn meerdere lokale, samenhangende interventies nodig, zoals in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Integraal Zorgakkoord (IZA) staat. Op 13 maart was de aftrap om samen met de partners de grote lijnen uit te zetten voor het plan, Mura ondersteunt de gemeente hierbij.

Wat is de samenhang tussen de SPUK-regeling, GALA en IZA?

De brede SPUK-regeling maakt het voor gemeenten mogelijk stevig en meer in samenhang in te zetten op preventie. De brede SPUK-regeling bundelt geldstromen die zich richten op het stimuleren van gezondheid, sport en bewegen, preventie en het versterken van de sociale basis. Daarmee worden afspraken gefinancierd die zijn gemaakt het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Ook in het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn afspraken gemaakt over preventie. De  brede SPUK-regeling en de financiering uit het IZA-akkoord vullen elkaar aan.

In actie komen

Bij een integrale samenwerking werken verschillende partijen uit het sociaal en medisch domein intensief samen met elkaar aan preventie. Denk aan partijen als gemeente, welzijn, GGD, vrijwilligersorganisaties, sportverenigingen, huisartsen enzovoort. Zo’n integrale benadering moet bijdragen aan een gezonde toekomst van de bevolking in Nederland, dat als rode draad door het GALA loopt. Zo kan een verandering in je leefstijl veel aandoeningen vertragen en mogelijk voorkomen. Bewegen, gezonde voeding, je verbonden voelen met de mensen om je heen zijn belangrijke voorwaarden om je goed te voelen en (langer) gezond te blijven.

De visie van de gemeente Culemborg, de ambities op de verschillende domeinen, de invulling van de samenwerking en het formuleren van concrete acties waren het onderwerp van gesprek tijdens de interactieve sessie. Wethouder Mischa Peters verwoordde het als volgt: “Ik vind het belangrijk dat onze inwoners er echt wat van gaan merken. We moeten het gaan doen in plaats van alleen maar woorden op papier zetten. Daarom ben ik heel blij dat dit plan er komt en dat ook bij de aanwezige bestuurders er veel enthousiasme was en vooral ook een urgentie om nu echt in actie te komen.”

Vertrouwen op elkaars expertise

Trots zijn op de mooie initiatieven die er al zijn in Culemborg en niet het wiel opnieuw uitvinden, echt gaan samenwerken en vertrouwen op elkaars expertise. Naast de inhoudelijke ambities, zijn dat belangrijke voorwaarden voor succes. De basis is gelegd, nu volgt de concrete uitwerking. Hiervoor worden de komende tijd werktafels met de verschillende samenwerkingspartners georganiseerd. Natuurlijk wordt de mening van de inwoners ook meegenomen, via het digitale participatieplatform en een brede consultatieronde in de stad.

Meer informatie

Wil je meer weten over de aanpak of ben je op zoek naar advies of ondersteuning bij het opstellen van een plan van aanpak voor het aanvragen van de SPUK-regeling? Neem contact op met Anne-Marie Winkelman.