Naar nieuws

Vanaf 25 juni: nieuw Coördinatiepunt Rivierenland Zorgt

14 mei 2019

Op 25 juni start het nieuwe Coördinatiepunt Rivierenland Zorgt! Dit coördinatiepunt is bedoeld voor verwijzers en heeft altijd een actueel overzicht van beschikbare bedden. Een gezamenlijk team van klantadviseurs zal verwijzers ondersteunen bij de realisatie van zorg(plaatsing) in de regio. Concreet bemiddelt het coördinatiepunt in de plaatsing van patiënten in Eerstelijnsverblijf (ELV), Langdurige zorg (WLZ), Geriatrische revalidatie zorg (GRZ), Respijtzorg en Palliatieve zorg. In een later stadium wordt de zorgbemiddeling uitgebreid.

Coördinatiepunt Rivierenland Zorgt
Vanaf 25 juni 2019 bellen of mailen verwijzers, zoals de huisarts of transfer vanuit het ziekenhuis rechtstreeks naar het Coördinatiepunt Rivierenland Zorgt, voor zorgadvies en bemiddeling rondom (toekomstig) te plaatsen patiënten bij álle regionale VVT-instellingen.

Dat betekent voor de verwijzer:

  • Één coördinatiepunt voor zorgadvies en bemiddeling bij de realisatie van zorg in Rivierenland.
  • Één vast aanspreekpunt die de zorgprofessional ontzorgt, te bereiken per mail, telefoon of direct vanuit ZorgDomein. Contactgegevens (0800-nummer en mailadres) worden op korte termijn bekendgemaakt.
  • Bereikbaarheid op werkdagen en in het weekend van 8.30 uur tot 17.00 uur.

Op 25 juni is de lanceringsbijeenkomst van het Coördinatiepunt Rivierenland Zorgt. Verwijzers zijn daarvoor persoonlijk uitgenodigd. Naast uitleg door de projectgroep, is er ook een demonstratieteam van ZorgDomein aanwezig om de verwijzer wegwijs te maken in deze nieuwe route.

Het Coördinatiepunt Rivierenland Zorgt is een samenwerking van de regionale VVT-instellingen (Santé Partners, SZR, Zorgcentra De Betuwe) en het Ziekenhuis Rivierenland Tiel en komt tot stand onder begeleiding van Mura Zorgadvies. Ook met andere zorgaanbieders in de regio worden afspraken gemaakt over de wijze van aansluiting bij het coördinatiepunt.

Wil je meer weten? Neem contact op met onze adviseur Mariëtte de Vries.