Naar nieuws

Blog – Netwerkleiderschap: Samenwerken in netwerken is bouwen aan vertrouwen

20 juni 2022

Door Anne-Marie Winkelman.

Netwerkvorming is cruciaal om goede, passende en doelmatige zorg te leveren. Netwerkzorg neemt dan ook een grote vlucht in Nederlands. Wat zijn de ingrediënten van duurzame en vitale netwerken? Ik neem je mee in mijn ervaringen bij het (fysieke!) congres Netwerkleiderschap: Leiderschap over de grenzen van instellingen heen.

Netwerken is een werkwoord en daar kom ik op deze dag al snel achter. Dat kost tijd en die moet je dus ook nemen. En dan zijn we nog maar net begonnen en volgen tal van inspirerende verhalen van verschillende sprekers. Ook krijgen we praktische handvatten, voorbeelden en casuïstiek die helpen om netwerkleiderschap in de praktijk toe te passen.

Wendbaarheid

Prof. André Wierdsma, emeritus hoogleraar Organiseren en co-creëren ’bij Nyenrode Business Universiteit, zet de toon bij de dagopening: “Netwerkleiderschap is het moeilijkste wat er is!” Een zucht van verlichting gonst door de zaal; erkenning dat het hard werken is! Hij vertelt dat veel organisaties zijn veranderd in ‘belerende systemen’, waarbij er weinig ruimte is voor vernieuwing, verbetering en ontwikkeling. Deze belerende systemen kunnen de snel veranderende wereld niet bijhouden. Een lerende organisatie is wendbaar en kan snel inspelen op de snel veranderende wereld om zich heen. De essentie is het goede gesprek hebben, waarbij iedereen kan meepraten. Je mag verschillend denken, maar je spreekt samen af hoe je de verandering aangaat, “niet de neuzen, maar de handjes dezelfde kant op”.

Energie

Joke Boonstra, lid Raad van Bestuur Erasmus MC, vertelde over de verschillende zorgnetwerken binnen het ziekenhuis. Mijn belangrijkste take home message: “Het is belangrijk hoe je in de netwerken aan tafel zit en dat kan per netwerk verschillend zijn, afhankelijk van je rol en taak, maar ook van welke energie je meeneemt. Hierin goed samenwerken vraagt lenigheid”.

Bouwen aan vertrouwen

Iedereen die binnen een of meerdere zorgnetwerken actief is, weet dat samenwerking niet altijd vanzelfsprekend gaat. Wilfrid Opheij, bestuursadviseur van Common Eye, ging in zijn verhaal in op de vijf condities van samenwerken in netwerken. “Geen enkele organisatie kan alleen de complexe en betekenisvolle vraagstukken van deze tijd oplossen. Samen bereik je meer dan ieder afzonderlijk. Samenwerken is dus nodig, maar zeker niet altijd vanzelfsprekend. Samenwerken in netwerken is bouwen aan vertrouwen.” Dus: breder kijken dan de eerste blik door het sleutelgat. Als je het geheel benadert vanuit de context, dan kun je meedenken in oplossingen van complexe vraagstukken.

Spiegel voorhouden

Als uitsmijter van de dag hield gedragsbioloog Patrick van Veen ons een spiegel voor en werd weer eens duidelijk waar wij als mens van afstammen. Mijn eigen gedrag en dat van anderen begrijpen en beïnvloeden, het lijkt soms zo voorspelbaar maar is o zo lastig toe te passen. Daar gaf Patrick helder inzicht in door ons mee te nemen in de wereld van de dieren (en specifiek de apen dus). De beelden spraken voor zich; aandacht hebben voor positief gedrag brengt je verder! Toen was voor mij ook bijna letterlijk het cirkeltje rond. Want het is natuurlijk niet toevallig dat we bij Mura houden van oplossingsgericht werken. Ik denk dus dat ik al wel een idee heb hoe ik mijn volgende netwerkbijeenkomst ga insteken.