Naar nieuws

Blog: “Falen is succes als we ervan leren”

16 januari 2019

Door Ingrid Elie

Als ik na een werkdag nog even mijn LinkedIn check, zie ik het ene na het andere geslaagde project en druk bezochte bijeenkomst voorbij komen. Wat zijn we toch allemaal goed en succesvol bezig in de zorg! Op Instagram zie ik daarna vooral mooie foto’s van vrienden in gezellige settings, vaak op prachtige (exotische) locaties. Wat hebben we toch een goed en succesvol leven! Dat herken je vast ook.

We kennen allemaal deze uitingen op social media en we doen er bijna allemaal in meer of minder mate aan mee. Je laat anderen zien hoe succesvol of populair je bent, als mens maar ook als organisatie. Dat bevestigt namelijk dat je ertoe doet.

Successen vieren
Alleen maar focussen op succes heeft ook zijn keerzijde. Successen dagen je niet uit en zetten je niet aan tot nadenken en ontwikkeling. Begrijp me niet verkeerd: successen moet je vieren en delen. Dat doen we bij Mura ook: we trekken echt wel eens een fles (alcoholvrije) champagne open bij een behaald succes. En we berichten over successen in onze nieuwsbrief en op LinkedIn.
Het leven bestaat echter niet alleen uit successen: we ervaren ook allemaal wel eens dat iets niet lukt, dat we een fout maken of dat we ons gestelde doel niet behalen. Dat plaats je natuurlijk niet zo snel als ‘faalverhaal’ op LinkedIn of Instagram. Heel begrijpelijk: als je nagenoeg de enige bent die dat doet, dan steek je schril af tegen anderen met louter succesverhalen. En dat willen we niet. Toch?!

Faalverhalen
Als leer- en ontwikkelmomenten zijn ‘faalverhalen’ echter wel veel interessanter dan succesverhalen. In elk ‘faalverhaal’ schuilt een kans voor verbetering en ontwikkeling. Het voor jezelf erkennen van een ‘fout’ is stap één. En ga dan nog een stap verder: deel je een faalverhaal met anderen. Fouten maken is menselijk en deze binnen een organisatie bespreken is wenselijk. Door ‘fouten’ te bespreken kun je er niet alleen zelf van leren, ook anderen in je organisatie kunnen ervan leren. Om dat binnen een organisatie te kunnen doen is een veilige en open sfeer nodig. Iedereen moet erop kunnen vertrouwen dat het bespreken van je ‘faalverhaal’ niet tegen je gebruikt gaat worden.

Leren
Bij Mura is het heus wel eens gebeurd dat we een projectdoel niet halen, dat we een onjuiste inschatting maken van of dat we ons lieten leiden door aannames in plaats van feiten. We delen dergelijke verhalen en ervaringen als adviseurs met elkaar. Bij toerbeurt bespreken we een casus in ons adviseursoverleg en sparren er samen over. Wat kunnen we ervan leren? Als adviseurs maar ook als organisatie. Hoe kunnen we voorkomen dat dit nog een keer gebeurt?

Dat maakt ons als adviseurs en organisatie beter en succesvoller. En daar schrijven we dan graag weer over op LinkedIn!