Naar nieuws

“Wat als… ik de eindejaarsloterij win?”

14 december 2018

In deze nieuwsrubriek geven verschillende (zorg)professionals antwoord op de vraag: “Wat als…”. Dit keer geven drie professionals antwoord op de vraag: “Wat als ik de eindejaarsloterij win en ik dit geld moet gebruiken voor verbetering van de zorg in de regio?”.

We legden de vraag voor aan: Suzanne Koning (docentonderzoek aan de HAN, lid vakgroep wijkverpleging V&VN en één van de aanjagers van het regioplatform voor wijkverpleegkundigen in de regio Gelderse Vallei en Rivierenland), Timo van der Wösten (apotheekhoudend huisarts in Ommeren en bestuurslid van de Coöperatieve Huisartsen Vereniging Gelders Rivierenland) en José Bouwmeister (praktijkmanager in de Gelderse Vallei).

Wat als

Suzanne: “Ik zou het geld gebruiken om deskundigheidsbevordering voor professionals in de eerste lijn laagdrempeliger te maken. Hierbij denk ik aan zowel monodisciplinaire deskundigheidsbevordering als deskundigheidsbevordering op interdisciplinair niveau. Het geld zou ik met name gebruiken voor de facilitering en organisatie van deze scholingen. Ik vind het namelijk jammer om te zien hoe collega’s in de eerste lijn soms zoeken naar mogelijkheden om zichzelf bij te scholen omdat deskundigheidsbevordering duur is of omdat zij dit in eigen tijd moeten doen (of zelfs in eigen tijd en op eigen kosten). Ik denk dat professionals die hun deskundigheid op peil kunnen houden en verder kunnen ontwikkelen uiteindelijk betere zorg zullen leveren. Zeker als ze tijdens deze scholingen andere disciplines tegen komen en daarmee ook de samenwerking kunnen verbeteren.”

Timo: “Ik zou investeren in een regiobrede aanpak van obesitas bij kinderen en optimalisatie van het sociale steunsysteem hier omheen.”

José: “Ik zou het geld investeren in de jeugd, bijvoorbeeld door het uitbouwen van een project als Gezondhuizen. Wat ook leuk zou zijn is investeren in een “Buddy Robot” die kinderen bij hun persoonlijke ontwikkeling ondersteunt. Maar ik zou willen investeren in de ouderenzorg, door datgene wat nu al technisch mogelijk is, ook echt beschikbaar te maken voor iedere oudere in de regio (denk aan domotica, robots etc.). Lastige vraag, gelukkig heb ik geen lot gekocht!”