Naar nieuws

Paramedici, organiseer je regionaal

16 mei 2022

Als paramedicus is het lastig om op persoonlijke titel afspraken te maken met huisartsen, zorgverzekeraars, gemeenten of andere zorgorganisaties. Als je samenwerkt met andere paramedici lukt dat wel. Op regionale schaal kun je beter tot goede afspraken komen met samenwerkingspartners voor grotere patiëntengroepen.

Regionaal organiseren levert meer voordelen op voor paramedici. Bijvoorbeeld het samen organiseren van kennisdeling, scholing, innovatie of samen efficiënter inkopen. De ROS’en in Nederland zijn partner van het programma Organisatiegraad Paramedische Zorg. Dit programma helpt paramedici bij het opzetten van nieuwe onderlinge samenwerking en het professionaliseren van bestaande samenwerking.

Samen sta je sterker

Sommige paramedici zijn al betrokken bij een multidisciplinair netwerk of werken al samen met een paramedische beroepsgroep. Samen staan logopedisten, oefentherapeuten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, diëtisten en huidtherapeuten sterker.

In verschillende regio’s worden dialoogsessies georganiseerd. Dat zijn bijeenkomsten waarin samenwerkingsverbanden en netwerken de mogelijkheden voor paramedische samenwerking in de regio verkennen. Daarnaast worden paramedici bij het vergroten van hun organisatiekracht in de regio’s begeleid door ROS adviseurs; je hoeft niet zelf het wiel uit te vinden. Mura organiseerde in december vorig jaar al een inspiratiesessie voor paramedici in onze regio. We concludeerden dat de precieze vorm en uitwerking van eventuele samenwerking verder moet worden verkend met een grotere variëteit aan paramedici. Deelname aan het Programma Organisatiegraad kan hierbij helpen. Door het opstellen van een paramedisch regiobeeld en plan van aanpak kunnen we daarna gerichter aan de slag.

Platform Samen sterk in de regio

Op het platform Samen sterk in de regio vind je tools, zoals voorbeeldstatuten of financiële tips. Ook kun je ervaringen uitwisselen met andere netwerken en samenwerkingsverbanden van paramedici elders in het land. Ben je logopedist, oefentherapeut, ergotherapeut, fysiotherapeut, diëtist of huidtherapeut? Meld je dan aan voor het platform.

Contact

Heb je vragen over het programma of het platform? Neem contact op met Ingrid Elie.

Over het programma Organisatiegraad Paramedische Zorg

Bekijk de website organisatiegraad.nl