Naar nieuws

Palliatieve zorg stapsgewijs naar bredere implementatie in Rivierenland

22 november 2023

Palliatieve zorg vraagt om betrokkenheid van en samenwerking tussen veel verschillende professionals. Het afgelopen half jaar is het recent ontwikkelde Zorgpad Palliatieve Zorg Rivierenland in de praktijk getoetst. Werkt het zorgpad zoals het zou moeten, wat missen we nog en wie kunnen we er nog meer bij betrekken? De uitkomsten zijn veelbelovend en bieden kans voor verdere stappen in de regio!

Pilot cardiologie

De pilot startte met cardiologische patiënten. Samen met de vakgroep Cardiologie van Ziekenhuis Rivierenland, de betrokken VVT-instellingen en huisartsenpraktijken keken we in hoeverre het regionale zorgpad goed toepasbaar bleek in de dagelijkse praktijk.
De pilot liet zien dat zorgprofessionals die met patiënten in de palliatieve fase werken, het zorgpad goed kennen en ermee werken. Het zorgpad leidde tot meer bewustwording en het vaker stellen van de ‘surprise question’. Bij de surprise question vraag je je als zorgprofessional af of je verbaasd zou zijn wanneer een patiënt binnen een jaar zou komen te overlijden. Patiënten waarderen op hun beurt de duidelijkheid en helderheid in de gesprekken. Kortom: een mooi resultaat!

Waardevolle resultaten

Het zorgpad is ook gedeeld met (zorg)professionals die niet dagelijks, maar wel regelmatig te maken hebben met patiënten in de palliatieve fase. Het bleek dat de markeringsfase een belangrijke fase is. Als vanuit signalering de verwachting is dat mensen binnen één jaar overlijden, dan wordt de palliatieve fase ‘gemarkeerd’. Hierdoor kunnen zorgverleners tijdig op (potentiële) zorgproblemen anticiperen.

Het is belangrijk om met de patiënt in gesprek te gaan over vooruitzichten en wensen voor verdere behandeling, begeleiding en zorg. Het zorgpad biedt hiervoor verschillende instrumenten. Uit de evaluatie van de pilot bleek dat in veel gevallen goed geluisterd en gehandeld is vanuit de wensen van de patiënt in de palliatieve fase.

Goede onderlinge communicatie

Een aandachtspunt is goede communicatie tussen alle (zorg)professionals en de patiënt. Hierin blijken we nog een slag te kunnen maken. Hoe zorgen we voor inzichtelijke communicatie tussen verschillende instellingen? Door de ervaringen in de pilot hebben we inzicht in waar de knelpunten zitten. Daar kunnen we mee aan de slag.

Proactieve zorgplanning

Proactieve zorgplanning is een belangrijk onderdeel van palliatieve zorg. Tijdig het goede gesprek voeren is heel waardevol, maar blijkt soms lastig in de praktijk. Het hebben van voldoende vaardigheden om deze gesprekken te voeren, is een aandachtspunt. Hoewel nog niet iedereen even goed hierin thuis is, krijgen steeds meer zorgprofessionals ermee te maken. Het Netwerk Palliatieve Zorg Rivierengebied gaat passende scholingen en intervisiegroepen organiseren. Het leren van elkaar staat op nummer één.

De volgende stap

Het goede nieuws is dat meer vakgroepen binnen het Ziekenhuis Rivierenland in Tiel graag mee willen werken aan een vervolg op de pilot, waarbij we nog meer waardevolle informatie kunnen ophalen, die ten goede komt aan het palliatieve zorgproces in de regio. Dit draagt eraan bij dat we met dit zorgpad als instrument, de palliatieve zorg in Rivierenland verder kunnen verbeteren en patiënten hiermee tijdige, afgestemde palliatieve zorg van goede kwaliteit krijgen. We zijn er nog niet, maar we zetten grote stappen in de goede richting!

Meer weten?

Wil je meer weten over zorgpaden of over palliatieve zorg? Neem contact op met Anne-Marie Winkelman, zij vertelt je er graag meer over.