Naar nieuws

Geef lezen en schrijven een boost! De Kinderpraktijk heeft dé aanpak.

2 juli 2019

De basis van lezen en schrijven wordt al vroeg gelegd. Maar soms loopt de ontwikkeling van een kind net even anders. Mura Zorgadvies begeleidde de Kinderpraktijk (Logopediekinderpraktijk en Praktijk de Wiel) in het ontwikkelen van een gezamenlijke aanpak voor kinderen met problemen met lezen en/of schrijven. Juist omdat het vaak nodig is om op alle vlakken te kijken en hierin samen te werken. Door eerst te kijken waar precies de oorzaak ligt van de problemen, komt het kind daarna snel bij de juiste professional(s) terecht. Hieronder is te zien welke voorwaarden er zijn voor leren lezen en schrijven.

De Kinderpraktijk - Mura Zorgadvies

Misschien voldoet het kind niet aan één of meerdere voorwaarden voor het lezen of schrijven? Het kind struikelt over de letters, of hakken en plakken blijft moeilijk. Of het schrijven is een worsteling. Stil zitten op school een straf. Logisch dat het dan moeizamer gaat. De professionals van de Kinderpraktijk zijn ervan overtuigd dat er iets aan te doen is: “Versterk de basis en geef het kind een boost in de ontwikkeling.”
Zij gaan een combinatie inzetten van logopedie, kinderfysiotherapie en ergotherapie.

Eén aanpak betekent:

  • Één plek waar alle expertise te vinden is*
  • Één plan om het kind een boost te geven
  • In korte tijd duidelijkheid en een doelgerichte aanpak

Voor ouders, school… en vooral voor het kind!
*inclusief samenwerking met psycholoog

Welke stappen hebben we samen met de initiatiefnemers doorlopen om tot één aanpak te komen?

  • Dromen en Doelen: Hoe ziet de samenwerking eruit in de toekomst? Wat is de meerwaarde van samenwerken voor het kind, de ouder, school en de professional?
  • Denken: Afbakening van de doelgroep en de verschillende disciplines, welke problemen zijn op hun plek bij welke zorgprofessional of wat hoort thuis in het onderwijs?
  • Doen: Op welke manier ziet de samenwerking er praktisch gezien uit van aanmelding van een kind tot en met de afronding van behandeling. Wie doet wat? Met welke andere professionals werken we samen? Hoe bereiken we de ouders en het onderwijs? Zo ontwikkelden we een checklist voor ouders en leerkrachten om te kijken of het kind in aanmerking komt om deel te nemen aan de pilot.

De Kinderpraktijk gaat van start!
Binnenkort start de Kinderpraktijk in Culemborg en Leerdam met de gezamenlijke aanpak in een pilot. De zorgverleners gaan aan de slag volgens de ontwikkelde werkwijze. Vanuit Mura doen we nu een stap terug. Tijdens en na de pilot zal blijken of de nieuwe werkwijze praktisch haalbaar is en welke meerwaarde deze biedt voor kind, ouder en de professional. Daar komen we als Mura weer even in beeld en bieden we ondersteuning bij het in kaart brengen en evalueren van de resultaten. Ook begeleiden we de zorgverleners bij het verbeteren van de aanpak op basis van de uitkomsten van de pilot.

Geef jouw idee een boost!
Heb je zelf een goed idee voor samenwerking bij een bepaalde doelgroep?
Komt het maar niet van de grond of blijft het hangen bij brainstormen?
Heb je behoefte aan een onafhankelijke en ervaren professional die zorgt dat er stappen worden gezet?
Zoek je begeleiding om de samenwerking ook visueel zichtbaar te maken?
Schakel één van onze adviseurs in om je idee een boost te geven!