Naar nieuws

Extra financiering voor gegevensuitwisseling geboortezorg

21 juni 2022

Het ministerie van VWS stelt extra financiering beschikbaar voor digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Dit betekent dat het landelijk programma VIPP Babyconnect en de regionale partnerschappen door kunnen gaan met de implementatie.

Om deze extra financiering mogelijk te maken is de beleidsregel VIPP Babyconnect aangepast. Deze is op woensdag 8 juni jl. gepubliceerd in de Staatscourant.

‘De weg vrijgemaakt’

Gegevensuitwisseling wordt in de geboortezorg en in de politiek steeds meer gezien als een belangrijke voorwaarde voor betere samenwerking in de zorg. Peter Leeflang, MT-lid van de directie Curatieve Zorg van VWS: “VIPP Babyconnect heeft de afgelopen jaren samen met cliënten, zorgverleners, zorgorganisaties en onderzoekers de weg vrijgemaakt voor digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Regionale partnerschappen hebben hierin flinke stappen gezet en het is belangrijk dat ze hiervoor goed toegerust blijven, daar horen ook de juiste financiële middelen bij. Uiteindelijk profiteren moeder en kind van die betere samenwerking tussen de professionals in de geboortezorg”.

Aanvragen

De financiering is bestemd voor de extra kosten voor de inrichting van digitale gegevensuitwisseling en voor het gebruik tot en met 2024. In die periode wordt vastgesteld wat de uiteindelijke kosten hiervan zijn en hoe die worden opgenomen in de reguliere zorgbekostiging. Meer informatie is te vinden op de websites van VIPP Babyconnect en DUS-i.

Babyconnect Midden- en Oost-Nederland

Anneke Jansen is als projecleider zorg vanuit Mura betrokken bij Babyconnect Midden- en Oost-NederlandProscoop is penvoerder en daarmee verantwoordelijk voor de aanvraag van extra financiering. In dit regionale partnerschap werken de volgende partijen samen:

  • Geboortezorg Salland
  • Netwerk Geboortezorg Rivierenland
  • VSV Gelderse Vallei (Ede)
  • VSV Kracht Arnhem
  • VSV Samen Nijmegen
  • VSV Geboortezorg Boxmeer

In de VSV’s werken onder andere ziekenhuizen, eerstelijns verloskundigenpraktijken, echopraktijken, kraamorganisaties en de jeugdgezondheidszorg met elkaar samen.

Meer informatie

Wil je meer weten over Babyconnect? Neem contact op met Anneke Jansen.