Naar nieuws

Multidisciplinair samenwerken aan paramedische zorg in Rivierenland: van verkennen naar de eerste stappen

4 juli 2023

Als paramedische zorg regionaal beter zichtbaar zijn in Rivierenland en een volwaardige samenwerkings- en netwerkpartner zijn. Willen we dat en hoe kom je daar? Dat was het doel van de eerste bijeenkomst ‘bouwen aan een multidisciplinaire vertegenwoordiging’ in Rivierenland onder leiding van Mura Zorgadvies.

Warm lopen

We liepen deze eerste bijeenkomst letterlijk én figuurlijk warm. Het was een aangename zomeravond, buiten, met een broodje en in een multidisciplinair paramedisch gezelschap met vertegenwoordigers vanuit podotherapie, ergotherapie, oefentherapie, fysiotherapie, logopedie en diëtetiek.

Voordat we echt van start gingen, werd aan de deelnemers gevraagd om op een grote thermometer aan te geven ‘Hoe warm loop jij voor een paramedische multidisciplinaire vertegenwoordiging?’. Wat bleek? Aan de temperatuur ligt het niet: iedere deelnemer loopt warm voor dit initiatief. Dit positieve begin was tekenend voor de hele bijeenkomst. Er is veel energie en motivatie om stappen te zetten naar de toekomst, met een paramedische multidisciplinaire vertegenwoordiging in Rivierenland.

Highlights paramedisch regiobeeld en interviews

Begin 2023 heeft Mura een paramedisch regiobeeld opgesteld en interviews gehouden met paramedici om de stand van zaken per discipline in beeld te brengen. We bespraken de highlights uit het regiobeeld. Denk daarbij aan vragen als: Hoeveel paramedische zorgverleners en praktijken zijn er eigenlijk in de regio? Hoeveel consulten worden er gedeclareerd en wat zijn de totale kosten van de paramedie? Welke netwerken of samenwerkingsverbanden zijn er? En hoe kijken paramedici hier zelf naar? Dit en nog veel meer is inzichtelijk gemaakt. Het paramedisch regiobeeld kun je hier lezen, inclusief een verslag van de interviews.

Stappen naar de toekomst, aan de slag!

De groep werd verdeeld in twee multidisciplinaire groepen om de volgende twee vragen te beantwoorden:
1: Wat levert een betere paramedische organisatiegraad op en voor wie?
2: Wie moeten er vertegenwoordigd zijn?

Men concludeerde dat een betere organisatie bijdraagt aan zichtbaarheid, aan het zijn van een aanspreekpunt en samenwerkingspartner waaruit afspraken, samenwerkingen, zorgplannen etc. gemaakt kunnen worden. Nu is dit te versnipperd, verdeeld en onvoldoende transparant waardoor goede initiatieven geen duurzaamheid kennen. Ook is de inzet nu te afhankelijk van persoonlijke inzet. Alle paramedische beroepsgroepen moeten de kans krijgen zich aan te sluiten bij deze op te zetten samenwerking, waar ook een rol is voor samenwerking met de nulde lijn.

Monodisciplinair

Alle deelnemers waren het eens dat een multidisciplinaire vertegenwoordiging meerwaarde kent. Maar om daar te komen, is er ook monodisciplinair wel wat nodig. Maar wat?
Dat was de volgende opdracht voor de deelnemers: Breng in kaart wat er monodisciplinair nodig is om te komen tot een deelname binnen de multidisciplinaire vertegenwoordiging.

Alle disciplines concludeerden nagenoeg hetzelfde over wat er onder andere nodig is:

  • Betere organisatiegraad monodisciplinair;
  • Achterban goed in beeld hebben en informeren over ontwikkelingen;
  • Mandaat creëren, commitment en een vertegenwoordiger vinden;
  • Afspraken maken over informatie-deling.

Om deze stappen te zetten, hebben de deelnemers acties geformuleerd. De acties zijn per discipline verschillend en krijgen de komende periode verder vorm.

Aan de horizon schijnt de zon

Het is een kunst om domein- en vakoverstijgend te denken. Met mensen van verschillende beroepsgroepen bij elkaar komen, geeft diverse perspectieven. De belangrijkste conclusie voor nu: Monodisciplinair de eerste stappen zetten, wat parallel kan lopen aan het verder uitwerken van de gewenste route om te komen tot een multidisciplinaire vertegenwoordiging. We kijken terug op een zeer succesvolle bijeenkomst, waarbij iedere discipline en aanwezige zich bereid voelt, in samenwerking met Mura, zich in te zetten voor dit doel. Het belang, de noodzaak en de voordelen staan na deze bijeenkomt als een paal boven water. Op naar de volgende stap, want ‘aan de horizon, schijnt de zon’.

Wil jij ook betroken zijn?

Voor de regio de Gelderse Vallei staat de eerste bijeenkomst over dit thema binnenkort op de planning. Lees je dit en ben jij oefentherapeut, fysiotherapeut, diëtist, ergotherapeut of logotherapeut en je denkt graag mee in het ontwikkelingen van een multidisciplinaire vertegenwoordiging, neem dan contact op met Huub Creemers.