Naar nieuws

Pilot bewijst: recept voor verlichting werkdruk op de Spoedpost Huisartsen Rivierenland werkt!

19 april 2023

Hopelijk heeft niemand spoedzorg nodig, maar mocht het tóch noodzakelijk zijn, dan is een optimaal functionerende spoedpost essentieel. In de avond, nacht en in het weekend ontvangt de Spoedpost Huisartsen Gelders Rivierenland in Tiel veel aanvragen voor een herhaalrecept voor medicatie. Deze niet-spoedgerelateerde zorgvragen leggen druk op de tijd van professionals op de spoedpost. Daarom is er een nieuwe manier van werken getest bij de Spoedpost Huisartsen Gelders Rivierenland en Regioapotheek Rivierenland.

Iedere avond, nacht en tijdens het weekend staan er zorgprofessionals klaar om spoedzorg te verlenen. Maar niet-spoedgerelateerde zorgvragen dragen bij aan de hoge werkdruk, dat moest anders kunnen volgens de spoedzorgprofessionals. Een nauwe samenwerking tussen de spoedpost huisartsen en de regioapotheek blijkt de oplossing.

Grootte van het probleem

Hoe groot is dit probleem eigenlijk? Hoeveel tijd kost het? En op welke dagen is de vraag naar herhaalmedicatie het hoogst? Tijdens de nulmeting van een representatieve maand bleek dat er maandelijks meer dan 15 uur besteed moest worden aan het afhandelen van meer dan 60 zorgvragen naar herhaalmedicatie. De nulmeting laat zien dat het verzoek tot herhaalmedicatie in 73% van de gevallen op zaterdagen plaatsvond.

Spoedpost Huisartsen Gelders Rivierenland en Regioapotheek Rivierenland hebben samen met Mura Zorgadvies een werkmethode ontwikkeld en getest om deze zorgvragen efficiënter, veilig en verantwoord af te handelen. De belangrijkste doelstelling: het halveren van het aantal zorgvragen naar herhaalmedicatie op de Spoedpost Huisartsen. Én controle op de toegenomen werkdruk voor de Regioapotheek die door deze werkwijze toeneemt, zij vormen hierin een onmisbare schakel.

Pilot en ‘stille’ evaluatie

Van oktober tot en met december 2022 heeft de pilot plaatsgevonden. Voorafgaand aan de pilot is het personeel geïnformeerd en geïnstrueerd. De resultaten van de pilot bleken al een succes, met één maar…. Want, wat laten de cijfers zien als er geen informatie en instructie heeft plaatsgevonden? Is deze werkmethode wel voldoende geïmplementeerd in het dagelijkse werkproces? ‘Verwateren’ de effecten niet na een wat langere tijd?
De projectgroep besloot over te gaan tot een ‘stille’ evaluatie in maart 2023. Geen instructies, geen informatie en na een maand de cijfers controleren. En wat blijkt? De resultaten van beide meetmomenten kwamen overeen.

En dan nu het resultaat: 83% minder vraag

Door de nauwe samenwerking krijgt de spoedpost 83% minder zorgvragen naar herhaalmedicatie te verwerken. Deze afhandeling vindt nu plaats door de regioapotheek met minimale tussenkomst van de spoedpost. Maandelijks kostte het meer dan 15 arbeidsuren om deze zorgvragen af te handelen, dat is nu minder dan 2,5 uur per maand. Een succesvolle samenwerking en een goede interventie maken samen dit mooie resultaat.

“Dit is een prachtig en zichtbaar resultaat dat samenwerken en korte lijnen tussen organisaties bijdragen aan efficiënte zorg en het verlagen van werkdruk”, Marjolein van Baal, medisch adviseur Spoedpost Huisartsen Gelders Rivierenland en Karin Mooren, apotheker Regioapotheek Rivierenland.

Meer informatie

Wil je meer weten over dit project? Of over de precieze werkwijze? Neem contact op met Huub Creemers.