Naar cases

Thuistest bij darmproblemen

Huisarts Jos Dirven: “We wisten wel wat we wilden bereiken, maar niet hoe. Daarin heeft Mura ondersteund.”

Huisarts Jos Dirven vroeg zich al een tijd af of hij meer kon doen voor patiënten met het prikkelbare darm syndroom (PDS) naast alle medicatie en adviezen over voeding. Samen met Maag-,Darm-, en Leverarts Ben Witteman ontwikkelde hij een projectidee om patiënten hun ontlasting zelf thuis te laten testen op ernstige aandoeningen. Hierdoor is vaak veel onrust uit de lucht en een verwijzing naar het ziekenhuis meestal niet meer nodig. Mura ondersteunde bij het verkrijgen van subsidie en het implementeren van dit project.

“Het is logisch dat mensen met heftige buikpijn na verloop van tijd willen weten of er niet iets ergers aan de hand is,” vertelt Jos Dirven. “Maar op een endoscopie – een kijkoperatie in de darm – zitten ze ook niet direct te wachten. Voor die mensen wilde ik graag meer kunnen betekenen dan hen alleen vezelrijke voeding aanraden.”

Dirven kwam in contact met Ben Witteman die op de polikliniek al met de Calprotectine-test werkte. Daarnaast was de test ook al bekend van het Nationale Bevolkingsonderzoek voor dikke darmkanker. Met deze thuistest voor patiënten kan met circa 97% zekerheid  kanker of een specifieke darmontsteking zoals de Ziekte van Crohn worden uitgesloten.

Businesscase

Om zo’n thuistest in te kunnen voeren, moet je als zorgverlener eerst een pilot uitvoeren en een businesscase schrijven. Daarnaast is er financiering nodig en dient de test ter beschikking te worden gesteld. Er is een stappenplan met allerlei procedures nodig om de pilot uit te voeren en te kunnen monitoren en evalueren. Om dit proces zo goed mogelijk te laten verlopen, schakelde Dirven de adviseurs van Mura in. Mede daardoor is het gelukt om de pilot te lanceren.

“Ik ken Mura al bijna 20 jaar,” licht Dirven toe. “Ik wist uit ervaring dat ze erg goed zijn in wat ze doen binnen de eerstelijns zorgverlening.” In 2008 zorgde Mura (destijds nog bekend onder de naam OOGG) er met een organisatiedeskundige voor dat de samenwerking binnen 15 huisartsenpraktijken op orde kwam. “Wat Mura doet,” zegt Dirven, “is mensen met elkaar verbinden. Op een professionele manier die je vanuit je eigen werkwijze binnen het vakgebied vaak niet zelf had kunnen bedenken.”

Pilot

Voor de Calprotectine-pilot legde Mura de contacten tussen de juiste partijen, stelde een businesscase en implementatieplan op, begeleidde vergaderingen en voerde gesprekken met zorgverzekeraar Menzis en met de Maag Lever Darm (MLD) Stichting over de financiering. Die laatste zag, met name door het sterk geschreven implementatieplan, de voordelen en de noodzaak van de thuistest in. Inmiddels werken Dirven en de MLD Stichting samen om van de pilot een succes te maken.

Mura is nog steeds betrokken als onafhankelijke derde om de monitoring en evaluatie te coördineren. “Dat is ontzettend fijn,” zegt Dirven, “want op die manier kunnen wij ons als huisartsen concentreren op de inhoud, terwijl Mura ervoor zorgt dat het proces goed blijft lopen en dat alle input en informatie op een gestructureerde manier wordt vastgelegd.”

Goede prognoses

Inmiddels is de pilot met de thuistest in de laatste fase aanbeland en worden ervaringen van de patiënten verzameld om aan te tonen dat het initiatief levensvatbaar is in de samenleving. De volgende stap is het overtuigen van de goedkeuringscommissie van het Nederlands Huisartsen Genootschap, zodat het in de landelijke richtlijnen voor huisartsen kan worden opgenomen. “Dat gaat ons vast lukken,” glimlacht Dirven, “want de prognoses zijn zeer positief.”