Regionale Ondersteuningsstructuur

Naar "Over Mura"

ROS taken

Mura Zorgadvies is naast een zorgadviesbureau ook een regionale ondersteuningsstructuur (ROS) en maakt deel uit van een landelijk dekkend netwerk van Regionale Ondersteuningsstructuren. De basisfinanciering komt uit middelen van het ministerie van VWS. Dat betreft landelijke ondersteuningsgelden ten behoeve van versterking van de eerste lijn. In de regio van Mura Zorgadvies beheert zorgverzekeraar Menzis deze gelden. Voor de ROS taken werken wij in de regio Gelderse Vallei, Gelders Rivierenland en de gemeente Zaltbommel.

Mura Zorgadvies is onderdeel van de Coöperatieve Basiszorg in de Buurt (CBB). Met CBB zetten meerdere ROS’en zich in voor goede regionale sturingsinformatie met het oog op zinnige en zuinige zorg in de buurt. De aanpak data – dialoog – doen past binnen onze procesmatige en analytische aanpak.

Onafhankelijk en neutraal
Mura Zorgadvies doet niet aan belangenbehartiging en is geen zorgverlenende partij. Wij hebben een maatschappelijke opdracht en worden grotendeels uit publieke middelen bekostigd. Hiermee onderscheiden wij ons van commerciële adviesbureaus. Vanuit deze neutrale positie kunnen wij als onafhankelijk projectleider of voorzitter optreden te midden van belanghebbende zorgpartijen.