Over Mura

Naar start

Mura verbetert de zorg.

De zorg verbeteren… die zin is vandaag de dag bijna een cliché geworden. Toch weten we bij Mura zeker dat het kan. Mura heeft de kennis, de contacten én de visie in huis om de zorg voor patiënten en zorgverleners beter, sneller en simpeler te maken. Samenwerking is de sleutel tot passende zorg, persoonsgericht, op maat en dichtbij.

Experts in de eerstelijnszorg

Als experts van de eerstelijnszorg in de regio staan we, met zorgverleners en hun organisaties, voor kwalitatief goede, toegankelijke en betaalbare zorg in de buurt. Wij geven samen met professionals, zorgpartners, gemeentes, zorgverzekeraars en inwoners concreet invulling aan integrale samenwerking tussen zorg, gezondheid en welzijn.

Oplossingsgerichte aanpak

Bij Mura werken gedreven adviseurs met passie voor de gezondheidszorg en voor hun vak. Adviseurs die goed kunnen luisteren en het belang van de patiënt vanuit hun visie op positieve gezondheid voorop stellen. Maar ook het belang van jou als zorgverlener verliezen wij nooit uit het oog.

We werken vanuit het principe van Triple Aim – betere gezondheid, hogere ervaren kwaliteit van zorg en lagere kosten – en hanteren een oplossingsgerichte aanpak. We kennen de ontwikkelingen binnen de zorg en spelen daar actief op in, zodat jij je kunt blijven focussen op je cliënt of patiënt.

Mura Zorgadvies:

Binnen deze pijlers is Mura jouw projectleider en informatiemanager, jouw netwerker en inspirator, jouw procesbegeleider en ontzorger.

Wij zijn Mura. Wie ben jij?