Naar cases

Samenwerken aan geboortezorg

Christel Benne, directeur Kraamzorg Betuwe & Gelderse Vallei:
“Je wilt niet dat je kapstok ineens drie haken mist.”

Naast haar functie als directeur van Kraamzorg Betuwe & Gelderse Vallei, zit Christel Benne in het bestuur van twee Verloskundigensamenwerkingsverbanden (VSV). “Als bestuurder in de geboortezorg wordt er veel van je gevraagd,” zegt Benne. “Ik ben van huis uit verpleegkundige en kraamspecialist, maar als bestuurder krijg ik ook te maken met organisatievraagstukken, juridische zaken en verandermanagement. Het is fijn om daarvoor terug te kunnen vallen op een organisatie als Mura, die al die expertise in huis heeft.”

Binnen een VSV zorgen o.a. kraamzorgorganisaties, eerstelijnsverloskundigen, gynaecologen, kinderartsen en ziekenhuizen samen voor een zo efficiënt mogelijke geboortezorg in de regio. Christel Benne is bestuurslid van het Netwerk Geboortezorg Rivierenland en bestuursvoorzitter van het VSV Gelderse Vallei. Net als de meeste bestuursleden van een VSV doet Benne dit werk onbezoldigd naast haar reguliere baan als directeur.

Onmisbaar projectmanagement

“Vanuit de overheid wordt een integrale samenwerking binnen de geboortezorg verwacht,” legt Benne uit. “Dat doe je niet zomaar even. Daarvoor moet het organisatiemodel compleet opnieuw worden ingericht. En je hebt binnen een VSV te maken met zoveel verschillende partijen, dat je er een dagtaak aan hebt om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen.”

Vanuit de VSV Ede werd daarom een beroep gedaan op Mura. Het doel was een toekomstbestendig VSV en Mura begeleidde het proces dat moest leiden tot het realiseren van de doelstellingen. Binnen de VSV moest helder worden wie welke rol op zich zou nemen, welke keuzes het meest efficiënt zouden zijn en op welke wijze de meeste kosten zouden kunnen worden bespaard. “In de zorgwereld, zeker op bestuurlijk niveau, kun je eigenlijk niet zonder projectmanagement,” zegt Benne. “Een partij met gedegen kennis van al die bedrijfsmatige zaken, iemand die dingen voor je uitpluist, helpt met het inrichten van werkgroepen en het technisch voorzitterschap op zich neemt. Dat is wat Mura doet en daar maken wij dankbaar gebruik van.”

Kapstok

“Wat zo fijn is,” vervolgt Benne, “is dat wij, vanuit de VSV, zelf de koers aangeven, terwijl Mura de focus bewaakt en de doelstellingen in de gaten houdt, zonder daarbij onze belangen uit het oog te verliezen. Ook zorgen ze voor een verbinding tussen alle partijen, zodat iedereen elkaar goed leert kennen. Dat komt de onderlinge samenwerking ten goede.”

Mura fungeerde als projectmanager bij het creëren van de benodigde basis onder alle bestuursleden van de VSV. “Noem het een kapstok, waar alle partijen in de regio onder hangen, zodat voor onze cliënten duidelijk is waar ze aan toe zijn. Voor het creëren van die kapstok heb je een onafhankelijke derde zoals Mura nodig. Zij geven sturing en houden de hoofdlijnen in de gaten, zodat je zeker weet dat die kapstok over een paar jaar niet ineens drie haken mist.” De basis moet goed zijn, omdat er later altijd weer iets veranderd zou kunnen worden: Niets in de zorg is statisch.

Basiszorgpad

Een ander project waarbinnen Benne samenwerkte met Mura was het realiseren van een basiszorgpad in de regio Rivierenland, waarvoor modulegelden beschikbaar worden gesteld. Om voor die financiering in aanmerking te komen, moet een organisatie aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het is een omvangrijk project, om op basis van die gelden tot samenwerking te komen.

Mura hield zich binnen dit traject bezig met de financieringsaanvragen, schreef stukken, begeleidde werkgroepen, legde de benodigde verantwoording af richting de zorgverzekeraar en bewaakte het gehele proces.

“Die ondersteuning heb je gewoon nodig in dergelijke trajecten,” licht Benne toe. “Zonder organisaties als Mura is het voor zorgverleners veel moeilijker om dit voor elkaar te krijgen. Op het moment dat ik dacht: ‘ik weet het niet meer, ik krijg het niet meer voor elkaar’, zorgde Mura ervoor dat alles toch binnen de gevraagde tijd werd afgerond én opgeleverd. Daardoor kon ik me bezighouden met datgene waar ik het allemaal voor doe: het verbeteren van de kwaliteit in de geboortezorg.”