Naar cases

Praktische zorgproducten

“Een kwetsbare oudere is meer dan de som van zijn ziektes.”

In haar dagelijkse praktijk als huisarts nam Elvira Schouten een steeds groter wordende groep kwetsbare ouderen waar. Om deze groep beter en pro-actiever van dienst te kunnen zijn, specialiseerde ze zich tot Kaderarts Ouderengeneeskunde. “Een kwetsbare oudere is meer dan de opeenstapeling van zijn ziektes,” licht Schouten toe. “Het is belangrijk om deze patiëntengroep zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.” 

Mura werkt intensief mee aan het ouderenzorgproject van Huisartsen Gelderse Vallei (HAGV). Schouten maakt deel uit van de werkgroep die sturing geeft aan dit project.

Ondersteuning huisartsenpraktijken

“Samen met de adviseur van Mura heb ik een uitgebreid handboek ouderenzorg gemaakt voor op het intranet. Hierin staan niet alleen de landelijke richtlijnen rondom de zorg aan kwetsbare ouderen, maar ook regionaal ontwikkelde producten. Denk hierbij aan een zorgpad ouderenmishandeling en mantelzorgondersteuning. Ook ontwikkelden we een zorgkaart waaruit duidelijk wordt wat de verschillende professionals bijdragen aan de zorg voor (kwetsbare) ouderen en een smoelenboek met contactgegevens van de specialisten oudergeneeskunde.”

Daarnaast ontwikkelden Schouten en de werkgroep in het afgelopen jaar met ondersteuning van Mura een handreiking met een stappenplan voor professonials, waarmee ze kunnen starten met gestructureerde ouderenzorg. “Hiermee helpen we huisartsen die willen starten met het bieden van deze zorg op weg. Ze hoeven het wiel niet zelf uit te vinden; de handreiking staat vol met praktische tips gegeven door professionals uit de regio.”

Andere benadering

De (medische) begeleiding van de ouder wordende patiënt vraagt een fundamenteel andere benadering. Scholingen rond dit thema staan centraal in het ouderenzorgproject.

”De adviseur van Mura organiseerde die scholingen voor de achterban van de HAGV; huisartsen, praktijkondersteuners en doktersassistenten. De scholingen gaan over verschillende thema’s binnen de zorg aan (kwetsbare) ouderen. Mura gebruikt hiervoor verschillende leuke en interactieve werkvormen en je merkt dat de verschillende doelgroepen hier erg enthousiast over zijn. Na afloop kunnen ze echt aan de slag.”