Naar bijeenkomsten

Workshop Wet zorg en dwang bij thuiswonende ouderen

Per 1 januari 2020 gaat de Wet zorg en dwang in. Daarmee wordt de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ) vervangen. De invoering van de Wet zorg en dwang is niet alleen iets voor intramurale instellingen, deze wet is juist óók belangrijk in de thuissituatie. Volg als zorgverlener daarom op 19 november de workshop ‘Wet zorg en dwang bij thuiswonende ouderen’.

Het uitgangspunt van de Wet zorg en dwang is ‘Nee, tenzij’. Dat wil zeggen dat ‘onvrijwillige zorg’ zoals het in deze wet heet, in principe niet mag worden toegepast tenzij er sprake is van ernstig nadeel. De wet benadrukt dat onvrijwillige zorg een allerlaatste optie is. Mura organiseert de workshop om je te informeren en te helpen hoe je deze wet in de praktijk toepast. We maken het je graag een beetje makkelijker in het uitvoeren van je boeiende vak!

Wat verandert er voor jou als professional? Welke verantwoordelijkheden heb je binnen deze wet? ‘Onvrijwillige zorg’ wat houdt dat in?

Je hebt vast een aantal cases voor ogen waarbij je denkt; Hoe ga ik een zorgplan opstellen volgens de richtlijnen van de nieuwe wet? Welke rechten heeft de cliënt en welke stappen moet ík zetten? Welke domotica mag ik wel of niet bij de cliënt inzetten, zoals een gps-tracker of videobewaking? Hoe ga ik om met mantelzorgers? Dorien Munkaila van BTSG Beweging in ouderenzorg beantwoordt deze en andere vragen in de interactieve workshop.

Wat biedt de workshop jou?
In één avond:

 • Ben je op de hoogte van waar en wanneer de wet zorg en dwang van toepassing is en ken je de laatste ontwikkelingen omtrent de invoering van de wet;
 • Ken je je eigen verantwoordelijkheden en taken binnen het kader van ‘Wet zorg en dwang’;
 • Ben je in staat om het zorgplan op een juiste wijze op te stellen volgens de richtlijnen;
 • Ben je op de hoogte van de mogelijkheden en aandachtspunten bij het gebruik van domotica en e-health;
 • Ben je in staat om het stappenplan te gebruiken.

Voor wie?
De kosteloze workshop is gericht op professionals die werken met ouderen in de thuissituatie. Zoals huisartsen, praktijkondersteuners, casemanagers dementie, ouderenadviseurs, wijkverpleegkundigen en verzorgenden. De workshop vindt plaats in de omgeving van Ochten en start om 17:30 uur met een inloop met soep en een broodje.

Heb je praktische of inhoudelijke vragen? Neem dan contact op met Ingrid Elie via ingridelie@mura.nl.

Let op: er is een beperkt aantal plaatsen! Na aanmelden ontvang je meer informatie over het programma en de locatie.

Aanmeldformulier Workshop Wet zorg en dwang bij thuiswonende ouderen - 19 november 2019

  Let op of je na verzenden een pop-up melding krijgt met 'dank voor je aanmelding'. Is dit niet het geval, scroll dan naar beneden door het formulier heen om een eventuele foutmelding te corrigeren!
 • Organisator:
  Mura Zorgadvies
 • Datum:
  19 november 2019
 • Tijdstip:
  17:30 - 21:00 uur
 • Locatie:
  Ochten