Wijkverpleegkundig platform: “Indiceren: Hoe doe je dat?”

Naar bijeenkomsten

7 juni aanstaande vindt de derde bijeenkomst plaats van het Platform Wijkverpleegkundige Zorg in de regio Gelders Rivierenland en Gelderse Vallei. Thema is dit keer “Indiceren: Hoe doe je dat?”

Toolbox Indiceren

Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) ontwikkelde een ‘Toolbox Indiceren’ met hulpmiddelen om zowel de zorgvraag als de zorgbehoefte van de cliënt in kaart te brengen en te evalueren. Bijvoorbeeld een observatielijst waarmee wijkverpleegkundigen een indicatie kunnen krijgen van psychosociale problemen bij cliënten. Of een tool waarmee ze incontinentieproblemen van cliënten in kaart kunnen brengen. In de toolbox zijn dertig thema’s en zeventig hulpmiddelen opgenomen. Deze thema’s zijn in de toolbox geordend in zes dimensies, naar het model van Positieve Gezondheid van Machteld Huber. Voorbeelden van thema’s zijn mentaal welbevinden en dagelijks functioneren. Per thema zijn er zo’n een à drie hulpmiddelen zoals pdf’s en apps. De inhoud van de toolbox is ondersteunend, niet verplichtend. De hulpmiddelen daarin zijn geen doel op zich, maar ondersteunen bij de onderbouwing van een indicatie.

Uitwisselen en leren staan centraal

Maak op 7 juni kennis met de ‘Toolbox Indiceren’ en de hulpmiddelen. We kijken met name naar hoe je de toolbox in de praktijk kunt gebruiken. Daarna zullen we aan de hand van eigen ingebrachte casuïstiek ingaan op jullie ervaringen en knelpunten bij het indiceren. Je leert werken met de incidentmethode voor intervisie. Naar aanleiding van de evaluatie van de vorige bijeenkomst zal er deze keer veel ruimte zijn voor het uitwisselen van praktische ervaringen en tips. Verbinding en samenwerking zijn de sleutelwoorden om als wijkverpleegkundigen samen sterk te staan. Zodat we samen werken aan een goede kwaliteit van zorg in de toekomst.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door Suzanne Koning, vakgroep V&VN Wijkverpleging en docent verpleegkunde aan de HAN en Mura Zorgadvies.

Aanmelden

Ben je werkzaam als wijkverpleegkundige en wil je de kwaliteit van je werk verbeteren door het gebruik van de toolbox indiceren? Schrijf je dan in door onderstaand formulier in te vullen.

Deelname aan deze bijeenkomst is gratis. De bijeenkomst is geaccrediteerd voor drie punten.

Aanmeldformulier Wijkverpleegkundig Platform

 

 

 

 • Organisator:
  Mura in samenwerking met V&VN
 • Datum:
  07 juni 2018
 • Tijdstip:
  17:30 - 20:30 uur
 • Locatie:
  STMR, Siependaallaan 1 in Tiel