Training “Positieve gezondheidszorg: oplossingsgericht werken in de eerstelijn”

Naar bijeenkomsten

Deze training is al van start gegaan, maar neem contact met ons op als je interesse hebt door middel van een e-mail aan susanadam@mura.nl! 

Wegens succes herhaald! Wil je ook getraind worden in positief en oplossingsgericht werken? In oktober start een nieuwe 3-daagse training, gegeven door Fredrike Bannink en Pieter Jansen. De trainingen vinden plaats op 12 oktober, 9 november en 7 december. 

Een groep zorgaanbieders in Ede ging je in 2016 en 2017 al voor. De deelnemers waren enorm enthousiast en ook dit keer belooft het een zeer leerzame en inspirerende training te worden

Fysiotherapeut Emile Nijs beveelt de training van harte aan: ‘Fredrike Bannink en Pieter Jansen zijn inspirerende trainers. De combinatie van theorie, de vele praktijkvoorbeelden die tot de verbeelding spreken en het oefenen in kleine groepjes is ontzettend leerzaam en prikkelt je om het geleerde in de praktijk te brengen. Door het toepassen van de oplossingsgerichte aanpak in de fysiotherapiepraktijk, merk ik dat de behandelingen positiever verlopen. Ik beveel de training van harte aan.’

Waar gaat het over?
Het oplossingsgericht werken is een aanvulling op het medisch model, maar heeft een ander vertrekpunt; de patiënt/cliënt bepaalt wat zijn vraag is. De hulpverlener sluit aan bij de vraag van de patiënt en helpt hem zoeken naar mogelijkheden om de gewenste situatie te bereiken. De patiënt is expert van zijn eigen leven, de professional is expert in het samen construeren van oplossingen door het stellen van vragen.

Fredrike Bannink
Fredrike Bannink is klinisch psycholoog en auteur, en autoriteit op het gebied van oplossingsgericht werken en positieve psychologie. Veel van haar boeken zijn vertaald in het Engels, Duits, Chinees, Japans, Koreaans en Farsi. Ze geeft internationaal lezingen en trainingen en werkt ook als mediator en coach. Ze is een enorm inspirerende vrouw.

Pieter Jansen
Pieter Jansen is huisarts in gezondheidscentrum Veldhuizen in Ede. Samen met dit gezondheidscentrum en andere partners heeft hij Gezondhuizen opgezet, een project voor positieve en oplossingsgerichte gezondheidsbevordering. De afgelopen jaren specialiseerde hij zich in het oplossingsgericht werken. Samen met Fredrike Bannink schreef hij het boek ‘Positieve gezondheidszorg: oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk’.

Oplossingsgericht werken in de praktijk
In de gezondheidszorg is men opgeleid met het medisch model. Dit oorzaak-gevolg model is dominant voor de manier van denken in de gezondheidszorg. Alle zorgaanbieders zijn zeer goed getraind in deze werkwijze en het gaat hen heel natuurlijk af. Er wordt gekeken naar de oorzaken van gezondheidsproblemen en hoe deze aangepakt moeten worden. In het medische model doet de hulpverlener het onderzoek, stelt de diagnose en bepaalt de behandeling. Het oplossingsgericht werken is een aanvulling op het medisch model, maar heeft een ander vertrekpunt; de patiënt/cliënt bepaalt wat zijn vraag is. De hulpverlener is niet zeer geïnteresseerd in de kluwen van factoren die heeft geleid tot de hulpvraag, maar sluit aan bij de vraag van de patiënt en helpt hem zoeken naar mogelijkheden om de gewenste situatie te bereiken. De focus ligt dus op de gewenste toekomst. De professional geeft geen adviezen, maar stelt vragen aan de patiënt/cliënt. Patiënten/cliënten zijn namelijk co-experts en een informatiebron. De professional helpt hen de gewenste toekomst te bereiken door het stellen van oplossingsgerichte vragen (bijvoorbeeld: Waar hoop je op? Welk verschil zal dat maken?), het vinden van uitzonderingen (bijvoorbeeld: wanneer is het probleem/klacht er niet of minder?) en het geven van positieve bekrachtiging van wat werkt. Bij een oplossingsgerichte aanpak bouw je aan wat werkt. Als iets (beter) werkt, doe er dan meer van. Als iets niet werkt, doe dan iets anders. De ervaringen met oplossingsgericht werken zijn veelbelovend.

Huisarts Kees van der Lugt nam najaar 2017 deel aan de 3-daagse training. Hij is erg positief over de training én het oplossingsgericht werken: ‘Eindelijk een manier om praktisch handen en voeten te geven aan patiëntgericht werken en het concept Positieve Gezondheid. Op een inspirerende manier leerde ik direct inzetbare vaardigheden om in consulten meer aandacht te geven aan het probleemoplossend vermogen van patiënten zelf. Voor mij heeft de training nieuw elan gebracht: zin om op een andere manier te kijken naar patiënten waar je eigenlijk mee bent vastgelopen. Dat werkt erg bevredigend’.

Effectiviteit van oplossingsgericht werken
Er is wetenschappelijk bewijs dat een oplossingsgerichte aanpak minstens even effectief is als andere behandelvormen en dat de autonomie van de patiënt goed is gewaarborgd. Bovendien doet de oplossingsgerichte aanpak het beter bij patiënten uit lagere sociaaleconomische milieus dan traditionele vormen van behandeling. Oplossingsgericht werken is betrekkelijk snel te leren en zorgt volgens onderzoek voor verbetering van de moraal en minder burn-out bij professionals.

Kosten
De kosten voor de training bedraagt € 750,- (incl. boek ‘Positieve gezondheidszorg: oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk’). De training is geaccrediteerd voor artsen, voor andere zorgaanbieders wordt accreditatie aangevraagd.

Voor de training “Positieve Gezondheidszorg: oplossingsgericht werken in de eerste lijn” kunnen minimaal 15 – maximaal 24 deelnemers zich inschrijven. Je kan je eventueel op de wachtlijst laten plaatsen door middel van een e-mail aan susanadam@mura.nl

Aanmelden kan tot 20 september 2018

 • Organisator:
  Mura Zorgadvies
 • Datum:
  09 november 2018
 • Tijdstip:
  09:30 - 16:30 uur
 • Locatie:
  De Blaauwe Kamer te Wageningen