Nieuw: opstaptraining ‘Positieve gezondheidszorg; oplossingsgericht werken in de eerste lijn’

Naar bijeenkomsten

Deze training is al gestart. Neem voor mogelijkheden rond Oplossingsgericht Werken contact met ons op!

Wil je ook getraind worden in het positief en oplossingsgericht werken? Maar kun je je niet drie hele dagen vrij plannen? Meld je dan nu aan voor een verkorte opstaptraining, gegeven door Pieter Jansen. De training vindt plaats op 12 februari, 14 maart en 9 april van 16.00 tot 20.30 uur in Wageningen.

Oplossingsgericht werken in de praktijk
Het oplossingsgericht werken is een aanvulling op het medisch model, maar heeft een ander vertrekpunt; de patiënt/cliënt bepaalt wat zijn vraag is. De hulpverlener is niet zeer geïnteresseerd in de kluwen van factoren die heeft geleid tot de hulpvraag, maar sluit aan bij de vraag van de patiënt en helpt hem zoeken naar mogelijkheden om de gewenste situatie te bereiken. De focus ligt dus op de gewenste toekomst. De professional geeft geen adviezen, maar stelt vragen aan de patiënt/cliënt.  De professional helpt hen de gewenste toekomst te bereiken door het stellen van oplossingsgerichte vragen: ‘Waar hoop je op? Welk verschil zal dat maken?’ en het vinden van uitzonderingen: ‘Wanneer is het probleem/klacht er niet of minder?’ Bij een oplossingsgerichte aanpak bouw je aan wat werkt. Als iets (beter) werkt, doe er dan meer van. Als iets niet werkt, doe dan iets anders. De ervaringen met oplossingsgericht werken zijn veelbelovend.

Huisarts Kees van der Lugt beveelt de training van harte aan. Hij is erg positief over de training én het oplossingsgericht werken: ‘Eindelijk een manier om praktisch handen en voeten te geven aan patiëntgericht werken en het concept Positieve Gezondheid. Op een inspirerende manier leerde ik direct inzetbare vaardigheden om in consulten meer aandacht te geven aan het probleemoplossend vermogen van patiënten zelf. Voor mij heeft de training nieuw elan gebracht: zin om op een andere manier te kijken naar patiënten waar je eigenlijk mee bent vastgelopen. Dat werkt erg bevredigend’.

Nieuw: opstaptraining
Deze opstaptraining is méér dan een kennismaking met oplossingsgericht werken. Net als bij de driedaagse training is er aandacht voor de theorie, casussen uit de praktijk en oefenen in kleine groepjes. De belangrijkste onderdelen en vaardigheden uit de methodiek komen in basis aan bod. Oplossingsgericht werken is betrekkelijk snel te leren en zorgt volgens onderzoek voor verbetering van de moraal en minder burn-out bij professionals.

Pieter Jansen
Pieter Jansen is huisarts in gezondheidscentrum Veldhuizen in Ede. Samen met dit gezondheidscentrum en andere partners heeft hij Gezondhuizen opgezet, een project voor positieve en oplossingsgerichte gezondheidsbevordering. De afgelopen jaren specialiseerde hij zich in het oplossingsgericht werken. Samen met Fredrike Bannink schreef hij het boek ‘Positieve gezondheidszorg: oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk’. Hij verzorgt inspiratiesessies en trainingen ‘Oplossingsgericht werken’.

Kosten
De kosten voor de opstaptraining bedragen € 450,- (incl. boek ‘Positieve gezondheidszorg: oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk’ en maaltijden).
De training is geaccrediteerd voor huisartsen en praktijkondersteuners.
Voor de training ‘Positieve Gezondheidszorg: oplossingsgericht werken in de eerste lijn’ kunnen minimaal 15 – maximaal 24 deelnemers zich inschrijven. Deze opstaptraining is speciaal ontwikkeld voor de zorgverleners van Gezondheidscentra Beatrixpark en Zuiderzorg die najaar 2018 startten met Gezondhuizen. Zij krijgen dan ook voorrang bij de inschrijving.

 • Organisator:
  Mura Zorgadvies
 • Datum:
  14 maart 2019
 • Tijdstip:
  16:00 - 20:30 uur
 • Locatie:
  Wageningen