Naar bijeenkomsten

Inspiratiesessie Oplossingsgericht Werken in de Ouderenzorg (Wageningen)

Hoe werk je oplossingsgericht met ouderen? Leer hoe je rekening houdt met kwetsbaarheid en verschillen tussen ouderen bij deze manier van vraaggerichte hulpverlening. Ontdek hoe je de oudere uitnodigt om zelf doelen en oplossingen te formuleren en ze te begeleiden bij het realiseren ervan. Zo kom je tot oplossingen die echt haalbaar zijn en werken, omdat iemand ze zelf heeft bedacht en misschien eerder al met succes heeft toegepast. Laat je inspireren!

Wat leer je?

Je maakt kennis met de achtergronden van oplossingsgerichte gespreksvoering bij oudere patiënten met uiteenlopende hulpvragen. Je krijgt een indruk van diverse toepassingen van de methodiek en een praktische aanpak voor je dagelijkse contacten met ouderen, vol veerkracht en optimisme. Want iedere oudere heeft recht op persoonsgerichte zorg en ondersteuning, met oprechte aandacht voor zijn of haar welbevinden.

Meer over oplossingsgericht werken met ouderen

Iedereen wil oud worden, maar liever niet oud zijn. Met alle ongemakken en gebreken. Hoe zet je de oudere en zijn mogelijkheden centraal, juist in deze levensfase waarin kwetsbaarheid en ongemak toenemen en de zorgvraag stijgt? Met de oplossingsgerichte gespreksvoering focus je op de gezonde aspecten en niet op de ziekte en gebreken. Kijk je met de oudere wat er nog wél kan in plaats van wat er níet meer kan. Naar waar zij nog van dromen en wat zij wensen.

Je sluit als zorgprofessional met oplossingsgericht werken aan bij de wereld van de oudere patiënt en helpt hem en zijn omgeving de gewenste situatie te bereiken

Bij Oplossingsgerichte gespreksvoering ligt de focus niet op wat er mis is met de patiënt en wat niet werkt, maar op wat er goed gaat en wel werkt. Door het stellen van oplossingsgerichte vragen help je ouderen en/of mantelzorgers om hun doel te formuleren, uitzonderingen op het probleem te vinden en voort te bouwen op hun sterke kanten en op wat werkt. Kortom, je sluit als zorgprofessional met oplossingsgericht werken aan bij de wereld van de oudere patiënt en helpt hem en zijn omgeving de gewenste situatie te bereiken. Bovendien zorgt oplossingsgerichte gespreksvoering voor een lichte en positieve toon, wat zorgt voor meer werkplezier.

Trainer en praktische informatie

De inspiratiesessie wordt gegeven voor René den Haan. René is een ervaren trainer en een specialist in onder andere oplossingsgericht werken in de ouderenzorg, optimaliseren van lastige interacties en positieve cognitieve gedragstherapie. Hij is als gezondheidszorg-(neuro)psycholoog werkzaam in de specialistische psychiatrie. Juist het werken in de praktijk en het geven van trainingen vindt hij een goede combinatie. In de trainingen komt hij veelvuldig met voorbeelden uit de praktijk, dat spreekt tot de verbeelding van zorgverleners. De bijeenkomst is inclusief een lichte maaltijd. Deelname is kosteloos.

Voor wie?

De sessie is bedoeld voor professionals werkzaam in welzijn, verpleeg- en verzorgingshuizen, wijkverpleging, huisartsenzorg (POH Ouderen en huisartsen), dementieconsulenten, specialisten ouderengeneeskunde, zorgprofessionals die affiniteit hebben met de ouderenzorg en/of werkzaam zijn in de palliatieve zorg.

Alvast meer lezen of luisteren?

Lees meer in de whitepaper oplossingsgericht werken over hoe je oplossingsgericht werken toepast en wat het jou en je cliënt oplevert. Of luister de podcast over Oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk (huisartspodcast.nl).

Plaats jezelf op de wachtlijst

Helaas, het maximale aantal inschrijvingen is bereikt. Je kunt een mailtje sturen naar info@mura.nl om je op de wachtlijst te plaatsen.

 • Organisator:
  Mura Zorgadvies
 • Datum:
  12 juni 2023
 • Tijdstip:
  18:00 - 20:00 uur
 • Locatie:
  Omgeving Ede