De aanpak van Mura

Naar onze werkwijze

Mura zet uw vraagstuk of projectidee in een breder perspectief, door er net even anders naar te kijken dan u zelf gewend bent. Hiermee creëren we ruimte voor nieuwe en verrassende oplossingen.

Mura Zorgadvies:

  • is analystisch en procesmatig: wij benaderen uw vraagstuk of probleem vanuit een breed perspectief en laten zien welke oplossingen mogelijk zijn
  • speelt in op veranderingen: wij weten wat er leeft in de maatschappij en reiken nieuwe methoden aan om tot de beste resultaten te komen
  • verbindt en verrast: wij kennen de regio en weten met wie we u in contact moeten brengen, zowel binnen als buiten uw vaste netwerk
  • werkt in iedere setting: of het nu om een ‘klein’ lokaal project gaat of om een groot regionaal programma, wij plaatsen iedere vraag in de juiste context

Binnen deze pijlers is Mura uw projectleider en informatiemanager, uw netwerker en inspirator, uw procesbegeleider en ontzorger.

Zodat u zich kunt blijven richten op datgene waar u goed in bent: de inhoud van uw vak.

Triple Aim

Alle adviseurs van Mura werken vanuit de Triple Aim-gedachte.

Triple Aim staat voor het gelijktijdig realiseren van de volgende drie doelstellingen:

  • het  verbeteren van de ervaren kwaliteit van zorg
  • het verbeteren van de gezondheid van een gedefinieerde populatie
  • het verlagen van de zorgkosten per hoofd van de bevolking

Deze doelstellingen wegen alle drie even zwaar.

Daarnaast is niet de huidige situatie van een patiënt het uitgangspunt, maar kijken we naar een voorspelde en gewenste situatie in de toekomst. De doelen en behoeften van de patiënt staan hierbij centraal, maar ook het belang van u als zorgverlener verliezen wij nooit uit het oog.

Substitutie

Naast Triple Aim is ook substitutie een belangrijke methode om de zorg slimmer te organiseren. De verschuiving van zorg van de tweede lijn naar de eerste lijn kan een belangrijke bijdrage leveren aan de betaalbaarheid van de Nederlandse gezondheidszorg. Bovendien biedt ‘de juiste zorg op de juiste plek’ meer mogelijkheden voor zorg op maat, dichtbij de patiënt. Zo bevordert substitutie ook de kwaliteit van onze zorgverlening. Het maken van substitutieplannen kost tijd en energie. Goede initiatieven vragen immers om heldere, doordachte afspraken over bijvoorbeeld samenwerking, logistiek en financiën. Dat is niet altijd eenvoudig. Mura ondersteunt u hierbij.