Zowel lokaal als regionaal

Naar onze werkwijze

Of het nu gaat om een ‘klein’ project binnen uw eigen praktijk of gezondheidscentrum, of juist om een groot regionaal programma, wij plaatsen ieder vraagstuk in de juiste context. Met gevoel voor verhoudingen en altijd met het oog op de meerwaarde voor de patiënt.

Mura staat voor gebiedsgerichte samenwerking. Wij brengen partijen bij elkaar uit het medisch en sociaal domein en bouwen van daaruit verder aan een gezamenlijke visie voor de toekomst. Mura is er voor de praktijk, het gezondheidscentrum, de wijk, de gemeente en de regio.

De juiste zorg op de juiste plaats

Om duurzame substitutie van zorg te bereiken is lokale en regionale samenwerking tussen huisartsen en medisch specialisten essentieel. Op die manier komen we tot de juiste zorg op de juiste plaats: basiszorg dicht bij huis en gespecialiseerdere zorg verder weg.

Mura ondersteunt bij het aanvragen van substitutiegelden, het formuleren van een businesscase, het begeleiden en bewaken van het daaropvolgende implementatieproces, en geeft advies over de te nemen stappen. Hierbij staat het belang voor de patiënt altijd op de eerste plaats.