Inspelen op veranderingen

Naar onze werkwijze

De zorgwereld verandert continu, maar de complexe systemen die eraan ten grondslag liggen veranderen niet in hetzelfde tempo mee. Daardoor kunt u soms het gevoel krijgen dat u vastloopt. Mura zorgt weer voor beweging.

We verrassen u met nieuwe werkwijzen, leggen contacten met partijen buiten uw vaste samenwerkingsverbanden en presenteren out-of-the-box oplossingen. Doorpakken en versnellen zijn daarbij kenmerkende eigenschappen.

Mura kent de zorg en de regio

Onze adviseurs hebben jarenlange ervaring binnen de zorgwereld en zijn op de hoogte van ontwikkelingen in de zorg en aanpalende domeinen. Maatschappelijke veranderingen vertalen wij naar concrete kansen voor de dagelijkse praktijk.

Doordat we met onze ‘voeten in de klei staan’, zijn we er goed in om abstracte plannen om te zetten naar concrete doelstellingen. We weten welke partijen we bij welke projecten moeten betrekken en kennen de spelers in de regio. Met kleine, afgebakende pilots laten we zien wat er mogelijk is, om het daarna verder uit te bouwen.

Wij zijn inspirator, vernieuwer en aanjager. Wij zorgen voor kennisdeling op regionaal en landelijk niveau en laten u zien hoe u uw zorgvernieuwingsplan of -product tot uitvoering brengt.