Analytisch en procesmatig

Naar onze werkwijze

Bij elke vraag die u bij ons neerlegt en elk project dat we met u starten, gaan we op dezelfde gestructureerde manier te werk:

  • we analyseren uw vraagstuk en brengen de meest optimale oplossingen in kaart
  • we onderzoeken en onderbouwen, bijvoorbeeld door middel van draagvlakonderzoek en/of gebiedsanalyse, zodat u meer inzicht krijgt in uw eigen situatie
  • we implementeren – van uw idee maken wij een concreet projectplan en helpen u dit uit te voeren
  • we monitoren en evalueren op Triple Aim-doelen, output en proces

zodat de behaalde resultaten toekomstbestendig zijn.

Hierbij houden wij te allen tijden scherp het perspectief van de patiënt in het oog. Patiënttevredenheid en -participatie is een essentieel onderdeel van onze werkwijze.